Het overgrote deel van Turkije is in west Azië gelegen.
De hoofdstad van Turkije is Ankara, welke in het Aziatische gedeelte van het land ligt.
Een klein gedeelte van het land is in Europa gelegen.
Het gebied ten westen van de stad Istanbul is gelegen in Europa, dat ongeveer neerkomt op zo’n 3% van de oppervlakte van het land.
Voor het overige gedeelte van het land ligt het in het Aziatische gedeelte.
De dardanellen scheiden het Europese gedeelte en het Aziatische gedeelte (Anatolie).
Om politieke redenen wordt het land soms tot Europa gerekend, maar door religieuze en culturele verschillen wordt het vaak bij Azië geteld.
De totale kustlijn van Turkije bedraagt zo’n 6.500 kilometer, de aangrenzende landen zijn: Griekenland, Bulgarije, Armenië, Georgië, Syrië, Irak en Iran.

 

Turkije maakt deel uit van de G20, dit is een groep met 20 landen die de belangrijkste economieën in de wereld bij elkaar brengen.
Sinds 1949 maakt Turkije deel uit van de Raad van Europa en is sinds 1952 lid van de NAVO.
Er zijn sinds 2005 onderhandelingen gaande voor de toetreding van Turkije tot de Europese Unie.

Turkey-vacation